Introductie

Het landschap van de toekomst moet veranderen. In de afgelopen eeuw is de technologie zo snel gegaan dat we niet eens meer door hebben welke invloed de mens op de aarde heeft. Ja, we weten dat de invloed op de aarde groot is. We kunnen berekenen wanneer grondstoffen op raken. We weten wat de CO2 uitstoot is van auto’s etc. Maar zijn we in ons dagelijks leven ook bewust van dit onderwerp?

Acties en campagnes vanuit de overheid hebben vaak enkele tot tientallen jaren nodig voordat mensen het oppakken. Het zou veel beter zijn als dit wordt omgedraaid. Dat mensen de overheid vóór zijn in acties voor het milieu. Eigen initiatieven op kleine en grote schaal. Dit kan alleen bereikt worden als mensen zich als individu bewust worden van dit onderwerp.
Het landschap waar wij vandaag in leven krijgt steeds meer camera’s en sensoren. Met deze technologie kan verlichting interactief met mensen worden.

Verlichting speelt een grote rol op ieder moment van de dag. Als je opstaat en de zon schijnt naar binnen, de verlichting op de werkplek die kan inspelen op het ritme van de medewerkers, de lampen van auto’s in defile, etc. Soms maken we verlichting mee, soms bewusten soms onbewust

Stel, we pakken de bewuste momenten van licht en we koppelen die aan onbewuste dagelijkse acties die slecht zijn voor het milieu.


Alle elektrische treinen rijden vanaf heden op groene energie. Vandaar groene lijnen door landschap als de zon onder is.


De auto is bedoeld om meerdere mensen te vervoeren. Waarom gebruiken we de auto dan zo veel als individueel vervoermiddel. Zit je alleen, dan krijg je een rode spot op je gericht. 2 personen oranje. 3 of meer personen groen.


Kolencentrales negatief belichten. Ondanks dat de overheid bezig is om maatregelen te treffen dat er enkel biomassa mag worden verbrand, kijkt de overheid niet verder dan zijn neus lang is. Doordat de vraag naar biomassa zo groot is, worden er in Amerika grote stukken bos gekapt en worden ook bruikbare bomen als biomassa verstookt.
Ze zeggen dat het CO2 neutraal is omdat de bomen in hun leven net zo veel CO2 hebben omgezet naar zuurstof als dat er nu CO2 vrij komt bij de verbranding.


Verlichting in vuilnisbakken knipperen als een stroboscoop om mensen af te schrikken. Ze gooien dagelijks zoveel afval weg zonder te weten wat er daarna mee gebeurt


Meer dan de helft van de Nederlanders weet zijn energielabel niet. In de grote steden is dit zelfs 80%.
Iedere avond stopt de auto met projectoren op een andere plek in Nederland om deze labels op de huizen te projecteren.


Uitvoering

Het project verspreidt zich over de wintermaanden van Nederland wanneer het vroeg donker is.

Iedere week wordt er een ander deelproject uitgevoerd. Niet tegelijk overal in Nederland maar iedere avond op een andere plek.
Dit wordt vastgelegd op video en op een nog nader te bepalen manier via multimedia vespreid. De interactie met mensen staat hierin centraal.

Deze concepten zijn uit te breiden met de volgende dagelijkse voorbeelden:
- Licht in de badkamer gaat knipperen als je te lang onder

de douche staat
- Fietsers belonen met groene fietslampjes.
- Mesthopen bij boeren rood belichten
- Plastic tassen negatief belichten
- Wasmachines die rood aanlichten bij 95/60 graden.

oranje bij 40 groen bij 30 of koude was.
- Statiegeld flessen belichten bij inlevering.- etc.


Porse Light

Next Project

See More